Okaskera looduspildid okaskera.ee
  Viimased 9 / Kulutuli
hein kulu tuli põleng kuum kevad õhk virvendus tartumaa

  Kommentaar
Pisike killuke kulupõlengust ja kuumusest tingitud õhuvirvendus.

  Foto info
Asukoht ja aeg:  Tartumaa  @  Aprill 2006
. Copyright © 2004-2006 . Photos: Jan Siimson . Design: Jaak . Code: Mario & Jaak . All rights reserved .